Zakup wierzytelności

Jeżeli zależy Państwu na natychmiastowym pozyskaniu środków pieniężnych na bieżące prowadzenie swojej działalności sugerujemy możliwość sprzedania swoich wierzytelności.
Nasza spółka skupuje wierzytelności pochodzę z obrotu pomiędzy przedsiębiorstwami.

 

 

Wierzytelności muszą być wymagalne, nieprzedawnione oraz nie objęte umownym zakazem cesji.
Warunki wykupu danej wierzytelności uzależnione są od dokumentacji określającej daną wierzytelność, terminu jej wymagalności oraz kondycji prawno-finansowej dłużnika.

 

Sprzedaj swoją wierzytelność
wypełnij formularz.

Copyright © Tama Sp. z o.o.