Wywiad gospodarczy

Podejmując współpracę z nowym podmiotem gospodarczym warto mieć jego aktualne informacje o stanie prawno- majątkowym przedsiębiorstwa.


Wywiad gospodarczy ma na celu uniknięcie związania się z nieuczciwym partnerem biznesowym oraz wykrycie nieprawidłowości powstałych w przeszłości działań podmiotu gospodarczego, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla przyszłych realizowanych inwestycji.


Przeprowadzając pełny wywiad gospodarczy możemy uzyskać informację na temat: stanu majątkowego, wiarygodności płatniczej, prawa własności do nieruchomości, płynności finansowej, opinii w środowisku, rzetelności w kontaktach handlowych w kraju i zagranicą  oraz innych specyficznych informacji.

 
CENNIK WYWIADU GOSPODARCZEGO Z DNIA 1 GRUDNIA 2015R.

RAPORT GOSPODARCZY PODSTAWOWY - ZAKRES:

 • dane rejestrowe
 • struktura własności powiązania kapitałowe
 • skład zarządu
 • skład rady nadzorczej
 • powiązania osobowe
 • wspólnicy
 • obecność podmiotu w rejestrach długów
 • ogólna ocena

Koszty usługi:

 • 100,00 zł netto, termin realizacji - 1 dzień


RAPORT GOSPODARCZY ROZSZERZONY - ZAKRES:

 • ruchomości wraz z podaniem nr rej. pojazdu
 • nieruchomości wraz z podaniem nr KW
 • liczba zbytych nieruchomości
 • PESEL,
 • aktualny adres Dłużnika
 • dane rejestrowe
 • struktura własności
 • powiązania kapitałowe
 • skład zarządu
 • powiązania osobowe
 • wspólnicy
 • obecność podmiotu w rejestrach długów
 • ogólna ocena

Koszty usługi:

 • 199,00 zł netto, termin realizacji - 3 dni
Copyright © Tama Sp. z o.o.