Windykacja za zero

Zgodnie z obowiązującym prawem ( Dz.U. 2013 poz. 403- Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych) dłużnik ma obowiązek pokrycia wszelkich kosztów, jakie ponieśli Państwo w trakcie dochodzenia swoich należności.

 


Wszystkie koszty związane z windykacją pokrywa dłużnik a Państwa firma odzyska 100% wierzytelności, a nie jak wcześniej tylko jej część pomniejszoną o wynagrodzenie firmy windykacyjnej.

  • 0% opłat wstępnych 

  • 0% prowizji

  • 100 % należności.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 KC. Szczegółowe dane ustalane są na podstawie zawartej umowy pomiędzy stronami.

Wyceń swoją wierzytelność!

Copyright © Tama Sp. z o.o.