Windykacja należności

Usługę windykacji należności polecamy podmiotom, których kontrahenci nie wywiązują się z obowiązku terminowej spłaty zobowiązań. Zadaniem TAMA Sp. z o.o. jest w tym przypadku uzyskanie oświadczenia o uznaniu długu, ustalenie daty zapłaty, monitorowanie wywiązywania się podjętych ustaleń, a w razie konieczności, podjęcie dalszych kroków prawnych zmierzających do wyegzekwowania należnych kwot. 


Działania powyższe podejmowane są na podstawie udzielanego nam pełnomocnictwa. Jego zakres jest zależny do Państwa wymagań i oczekiwań. Stosowane metody windykacji są natomiast dostosowywane do profilu konkretnego podmiotu – określone standardy działania elastycznie dopasowujemy więc do specyfiki Państwa dłużników. 

Skuteczność realizowanych przez nas kroków jest gwarantowana przez najwyższy poziom profesjonalizmu. Odzyskanie wskazanych kwot jest jednak należne również od okresu przeterminowania wierzytelności. Zalecamy zatem jak najwcześniejsze poddanie ich procesowi windykacyjnemu, prowadzonemu przez doświadczonego usługodawcę, jak TAMA Sp. z o.o. Celem świadczonych przez nas usług jest nie tylko odzyskanie należnych Państwu kwot, ale również dbałość o wizerunek Państwa przedsiębiorstwa. Wszystkie podejmowane przez nas czynności, nawet te o dużej sile nacisku, przeprowadzane są z uwzględnieniem zasad współżycia społecznego i etyki gospodarczej. Mamy bowiem na uwadze, by skuteczność windykacji nie miała wpływu zarówno na Państwa relacje z pozostałymi kontrahentami, jak i na działania marketingowe i długofalową wizję rozwoju Państwa firmy. 

Naszym priorytetem jest więc odzyskanie Państwa należności na drodze polubownej. Prowadzimy zatem negocjacje z dłużnikami, mające na celu doprowadzenie do dobrowolnej spłaty zadłużenia. W uzasadnionych sytuacjach organizujemy natomiast spotkanie naszego przedstawiciela z dłużnikiem Państwa przedsiębiorstwa, umożliwiając w ten sposób przeprowadzenie bezpośrednich negocjacji. Jeśli powyższe kroki nie skutkują spłatą zobowiązań, a dłużnik nie wykazuje woli współpracy, kierujemy sprawę na drogę sądową. Składamy pozew o zapłatę. Po uzyskaniu nakazu zapłaty lub wyroku wraz z klauzulą wykonalności, asystujemy komornikowi w prowadzonej przez niego egzekucji.


Bezpłatna weryfikacja dłużnika
wypełnij formularz!

Copyright © Tama Sp. z o.o.