Pieczęć prewencyjna

Zapobiegaj zadłużeniu!

Wystawianie pieczęci prewencyjnej w swoich dokumentach dyscyplinuje kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań.

Pieczęć prewencyjna informuje kontrahenta, że w przypadku braku dotrzymania terminu płatności, zostaną wszczęte działania windykacyjne mające na celu odzyskanie należności.

Używanie pieczęci prewencyjnej w wystawianych przez Państwa dokumentach ( fakturach, notach obciążeniowych) ogranicza liczbę przeterminowanych faktur, a co za tym idzie następują poprawa płynności finansowej.

Za użytkowanie pieczęci prewencyjnej nie pobieramy żadnych opłat abonamentowych.
Jej użytkowanie jest bezpłatne, w przypadku kiedy nawiążą Państwo z nami współpracę w zakresie windykacji swoich należności bądź obsługi prawnej firmy.

Zamów darmową pieczęć prewencyjną
Wypełnij formularz!

Copyright © Tama Sp. z o.o.