Faktoring

Firma TAMA Sp. z o.o. świadczy usługi faktoringowe, związane z odpłatnym przejęciem wierzytelności krótkoterminowych. Usługa polega na nabyciu od Państwa wierzytelności wynikających z przedstawionych faktur i not odsetkowych. Zawierana jest w tym celu umowa przelewu wierzytelności, która skutkuje przejęciem przez nas całej wierzytelności wraz ze związanymi z nimi prawami. Państwo otrzymują natomiast 100% kwoty wynikającej z wartości wierzytelności pomniejszonej o prowizję. Zyskują Państwo zatem niemal natychmiastowy dopływ środków pieniężnych jeszcze przed terminem płatności faktur. W ramach usługi faktoringu wykonujemy również analizy wypłacalności kontrahentów i prowadzimy doradztwo w zakresie zarządzania wierzytelnościami.

Jako przedmiot faktoringu akceptujemy pochodzące z obrotu krajowego wierzytelności niewymagalne i wymagalne, pozbawione wad prawnych i obciążeń. Nasze usługi mają charakter odnawialny, a wynagrodzenie za ich świadczenie określane jest jako procent kwoty nabywanych wierzytelności. Warunki współpracy są jednak ustalane indywidualnie, a na ich kształt ma wpływ kwota finansowania oraz terminy płatności przejmowanych faktur.

 

Korzyści z faktoringu:

  • przyspieszony dostęp do środków pieniężnych ze sprzedaży towarów i świadczonych usług,

  • zwiększenie przepływów pieniężnych,

  • poprawa wypłacalności - zapewnienie równomiernego dopływu kapitału obrotowego, zapewniającego płynność finansową przedsiębiorstwa,

  • finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa bez konieczności zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych - pozyskanie aktywów gotówkowych bez wzrostu zobowiązań,

  • redukcja ryzyka gospodarczego,

  • poprawa konkurencyjności dzięki możliwości oferowania odbiorcom wydłużonych terminów płatności,

  • ograniczenie kosztów pracy i czynności administracyjnych związanych z obsługą i windykacją należności,

  • profesjonalne zarządzanie wierzytelnościami,

  • monitoring rozliczeń z kontrahentami.

 

Kontakt:

Andrzej Skowron tel.: 602 668 879

skowron@tama-chorzow.pl

Copyright © Tama Sp. z o.o.